Chưa được phân loại

TRA CỨU BẢO HÀNH [kiemtra_baohanh] QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH – LẮP ĐẶT –  THAY THẾ LÕI LỌC.   I. QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH Thời gian bảo hành: - 24 tháng đối với thân máy.- 06 tháng đối với bảng điện. Thời gian bảo trì: vô thời hạn Các trường hợp...