Chứng nhận của Bộ Y Tế – Cục an toàn về Dược và Thực phẩm Hàn Quốc KFDA

Chứng nhận của Bộ Y Tế – Cục an toàn về Dược và Thực phẩm Hàn Quốc KFDA

Chứng nhận KFDA của Cục an toàn về Dược và Thực phẩm Hàn Quốc .Cho phép hãng được xuất khẩu sản phẩm máy lọc nước ion kiềm trên toàn thế giới.