Sản phẩm Water Plus

Water Plus

Máy lọc nước Ion Kiềm
42
triệu
VNĐ
  • Tấm điện cực Platinum
  • Thiết kế thân thiện
  • Cảm ứng 1 chạm