Sản phẩm Water Plus

Water Plus

– Tấm điện cực Titan Platinum

– Thiết kế thuận tiện, dễ sử dụng

– Giao diện cảm ứng


Giá bán

42.000.000 VNĐ